Å fly i Corona-tiden

Er det tryggere å reise med fly enn å gå i dagligvarebutikken? Nye studier fra Harvard kan fortelle oss at det er det. På grunn av sikkerhetstiltak som krav om munnbind, god ventilasjon og desinfisering av alle ofte berørte overflater, er flyreiser nå å regne som tryggere enn mange vanlige, daglige gjøremål. For eksempel er det tryggere å reise med fly enn å handle i butikken eller å spise ute på restaurant, ifølge denne studien fra Harvard T.H. Chan, skole for folkehelse. Studien sier at selv om passasjerer har utfordringer med å holde avstand når de er på et fly, fjerner den «stadig utskiftende luften og HEPA-filtre over 99 % av smittefarlige partikler som for eksempel COVID-19 fra luften i kabinen. Dette er med på å gjøre risikoen for smitte om bord på et fly minimal. Når det er sagt, er det viktig at alle passasjerer overholder smittevernreglene til enhver tid, at de beholder munnbindene på og holder den anbefalte avstanden så langt dette lar seg gjøre. God håndhygiene er også svært viktig for å unngå smitte.

Scroll to Top